Salini Sport Center ry

 

SUPPORT YOUR LOCAL! Liity Salini Sport Center ry:n jäseneksi maksamalla seuramaksu yhdistyksen tilille. Seuramaksu on 10€/kalenterivuosi. Kaikki seuramaksun maksaneet saavat:

-Salini Shopin kaikista tuotteista, myös lisäravinteista ja vitamiineista -5%. Alennus ei koske SISU hammassuojia.

-NIPPON SPORT myymälästä -10% alennuksen kassalla.

-Tulevista seminaareista seura-alennuksen.

Huomaa että seuramaksu ei ole perhekohtainen, vaan henkilökohtainen.

Salini Sport Center ry:n tilinumero: FI89 8147 9710 4907 54 Kirjoita viestikenttään nimesi sekä syntymäaikasi.

Perustamiskirja 

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Salini Sport Center ry -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt. 

Yhdistyksen säännöt: 

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja perustamisaika 

Yhdistyksen nimi on Salini Sport Center ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on perustettu 2.9.2021 

Osoite: Tavitie 1, 01450 Vantaa 

Puhelinnumero: 040 840 1520 

Sähköposti: j.suojarvi@icloud.com 

 Puheenjohtaja ja nimenkirjoittaja on Joni Suojärvi, jäsenet Delcio Pereira, Julia Pereira sekä Tiia Suojärvi  

2. Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja ylläpitää potkunyrkkeilyn, kuntopotkunyrkkeilyn, nyrkkeilyn, vapaaottelun, brasilialaisen jiu-jitsun sekä muun kamppailu-urheilun ja itsepuolustuksen harrastamista ja harjoittelua sekä kehittää kilpailu- ja valmennustoimintaa. Haluamme myös edistää terveellisiä elintapoja ja liikunnallista elämäntapaa. 

3. Toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

-järjestää kamppailu-urheiluharjoituksia, muita liikuntaharjoituksia, kilpailuja, näytöksiä, kursseja, kokouksia, koulutuksia, ja tapaamisia yhdistyksen jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja/tai yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden kesken. 

-harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

-hankkia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita 

-hankkia, omistaa ja vuokrata yhdistyksen käyttöön toiminnassa tarvittavia välineitä sekä irtainta ja kiinteää omaisuutta 

-Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.  

4. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Lisäksi jäsen katsotaan automaattisesti eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta. Edellä mainituista syistä johtuvaa eroa ei ilmoiteta asianomaiselle erikseen. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.  

6. Jäsen- ja harjoitusmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

7. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

-edustaa yhdistystä 

-toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset 

-johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa 

-vastata yhdistyksen taloudesta 

-pitää jäsenluetteloa 

-tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

9.Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille /tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 

  1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

  1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella. 

  1. Varsinaiset kokoukset

Kokouksia pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 

  1. Pöytäkirja

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä valittujen tarkastajien on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

  1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

Vantaalla 2.9.2021 

Kysyttävää?

Tarvittaessa ota yhteyttä: asiakaspalvelu@salini.fi